Pozvánky

Vianočný spev pre život 2018 16.12.2018
Bratislava

Vianočný spev pre život, koncert Veľkého zboru donských kozákov pre Nadáciu Výskum rakoviny bude mať svoje desiate pokračovanie vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave, a to v nedeľu 16. decembra 2018 o 16. hodine.

viac »

Užitočné linky

Ceny Sebastian za roky 2012 a 2013 udelené!


Kde: Bratislava, Malý evanjelický kostol
Kedy: 21.03.2014

Laureátmi Ceny Sebastian za rok 2012 a 2013 sa stali

Doc. PhDr. Ladislav Mokrý, CSc. in memoriam
jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej a svetovej hudobnej kultúry, nadšený prijímateľ a šíriteľ Bachovej hudby.
Laudatio na Ladislava Mokrého predniesol PhDr. Stanislav Bachleda,  plaketu Sebastian odovzdal vdove Ladislava Mokrého Barbare člen poroty Ceny Sebastian Mgr. Ján Schultz.

Laudatio Ladislav Mokrý 

Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD. 
organový virtuóz, pedagóg, vynikajúci interpret Bachových organových diel
Laudatio na Marka Vrábla napísal člen Ceny Sebastian Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD., pre chorobu sa však slávnosti nezúčastnil a prednesom poveril Mgr. art. Stanislava Šurina, laureáta Ceny Sebastian 2008. 

 Laudatio Marek Vrábel

Mgr. art. Jozef Lupták, ArtD. 
prominentý slovenský čelista, vynikajúci interpret hudby J .S. Bacha, zakladateľ a umelecký vedúci medzinárodného komorného festivalu Konvergenie
Laudatio na Jozefa Luptáka predniesol Mgr. Andrej Šuba, PhD., medailu Sebastian odovzdala manželke Jozefa Luptáka Kataríne členka poroty Ceny Sebastian Jela Krčméry Vrteľová. Jozef Lupták bol v čase slávnosti na umeleckom turné na Novom Zélande.

Poďakovanie Jozefa Luptáka 

Predseda združenia Ars ante portas Ján Juráš zablahoželal členke poroty Ceny Sebastian Jele Krčméry Vrteľovej k významnému životnému jubileu a plaketu Ceny Sebastian jej odovzdal autor tohto diela ak. maliar. Miroslav Cipár.

Prítomní si vypočuli ukážky umenia laureátov Ceny Sebastian 2010 prof. Ferdinanda Klindu Mgr. art Miloša Valenta a predstavil sa ja aktuálny laureát Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.

Hudobný program slávnosti:

1. Sonáta z kantáty BWV 182 Himmelskönig, sei willkommen
orchester Solamente naturaliumelecký vedúci a husle Miloš Valent – laureát Ceny Sebastian 2010 

2. Fantázia a fúga a mol, BWV 561
3. Liester Jesu wir sind hier, chorálová predohra BWV 731
Ferdinand Klinda, laureát ceny Sebastian 2010 – organ

4. Kantáta Widerstehe doch der Sünde BWV 54 (Odolávaj stále hriechu)
Alexander Scheider (Nemecko) – alt, orchester Solamente naturali,
umelecký vedúci a husle Miloš Valent – laureát Ceny Sebastian 2010 
Prebásnený text(Text kantáty prebásnila Jela Krčméry-Vrteľová)

5. Duetto e mol, BWV 802
6. Duetto F dur, BWV 803
7. Sonáta pre flautu a organ  h mol, BWV 1030
Andante
Largo e dolce
Presto
Marek Vrábel, laureát Ceny Sebastian 2014 – organ
Ivica Gabrišová – flauta

Cenu Sebastian udeľuje občianske združenie Ars ante portas za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov. Laureátov vyberá z verejnosťou nominovaných osobností porota v zložení

  • Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, Klčov, teológ, garanmt cirkevnej hudby na Katolíckej univerzite v Ružomberku
  • Akademický maliar Miroslav Cipár, Bratislava, výtvarník
  • Mgr. Art. Ladislav Kačic, PhD., Bratislava, hudobný vedec a kritik
  • Ivan Kadlečík, Pukanec, spisovateľ, publicista, organista
  • Jela Krčméry-Vrtelová, Bratislava, libretistka, prekladateľka textov Bachových diel 
  • Mgr. Ján Schultz, Bratislava, pedagóg, dirigent, organista
  • prof. Ján Valach, Antwerpy, koncertný organista, dirigent, hudobný skladateľ

Cena: Medaila s portrétom Johanna Sebastiana Bacha, diplom na meno laureáta
Autor medaily: Akademický maliar Miroslav Cipár

Motto:

Ivan Kadlečík: Sebastianovi

Navatril si ohník
v húšťavke priezračný
svieži a mierny
presne ako voda
Načrel si vodu
v húšťavke priezračnú
čistú i ostrú
presne ako oheň

Laureáti Ceny Sebastian za roky 2005 – 2007
RNDr. Miro Bázlik
Mgr. art. Karol Medňanský, PhD.
Doc. Ján Slávik, ArtD.
Mgr. art. Stanislav Šurin
Čestné uznania Ceny Sebastian: David di Fiore, Bohdan Krampl

Laureáti Ceny Sebastian za roky 2008 – 2009
prof. MUDr. Ferdinand Klinda
prof. Ivan Sokol in memoriam
Mgr. art. Miloš Valent
Čestné uznanie Ceny Sebastian: Mgr. Martin Vargovčák

Laureáti Ceny Sebastian za roky 2010 – 2011
Mgr. art. Ewald Danel, ArtD. 
prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD.
Dr. Ernest Zavarský in memoriam

Fotografie: Veronika Zahradníková

 

Fotogaléria


Neprehliadnite

Ján Zambor
Kriváň

Pazúrik praobyvateľa týchto končín
v občasnej blýskavici,
zobák dravého vtáka s obrovskými krídlami,
pradávne božstvo,
žrec,

ctihodný muž vo vznešenom rúchu,
sloviensky vládca,
apoštol,

Ľudovít Štúr,
Janko Kráľ,
Samo Bohdan Hroboň...

Keď idem autom okolo, znezrady
sa celkom blízko v ohromujúcej
ozrutnosti vynorí
a nalieha. Čo odo mňa chceš?
O chvíľu znova. A urputnejšie. Nedá
mi pokoj ako v noci v okne spln.
Temne mlčiaci
na mňa tlačí
aj v tieni oblaku,
nástojčivý, neodbytný. Necúvne
ani o krok.
                 Zastanem
a pozerám mu priamo do tváre.
Čo sa deje?
                     V každom príapde
je so mnou nespokojný.
Jedno je jasné: musím hľadať spôsob,
ako ho uzmieriť.

Júl 2012

 

Video reportáže

Fotogaléria

Newsletter

Vždy čerstvé informácie