Pozvánky

Koncert duchovnej hudby v Prahe 21.01.2019
Praha

Na koncert duchovnej hudby nás pozýva Společnost pro duchovní hudbu. Koncert sa uskutoční v pondelok, 21. januára 2019 o 17.00 hod. v Kostele Panny Marie pod řetězem. 

viac »

Podujatia Art klubu v Kafe Scherz 01.01.2019 do 31.01.2021
Bratislava, Kafé Scherz

Art klub Kafé Scherz pozýva všetku kultúrychtivú verejnosť na svoje pravidelné podujatia v Kafé Scherz, Palisády 27 v Bratislave (zastávka trolejbusov 203 a 207 Partizánska), smerom na Hrad. Dramaturg Art večerov Ivan Kováč prosí o rezervovanie si miest mailom na adresu: artklubvecer@gmail.com. Program Art večerov budeme aktualizovať aj na tejto stránke.

viac »

Užitočné linky

Ceny Sebastian za roky 2016 – 2017 udelené!


Kde: Bratislava
Kedy: 21.03.2018

V  stredu 21. marca 2018, pri príležitosti 333. výročia narodenia Johanna Sebastiana Bacha sa v Malom kostole na Panenskej ulici uskutočnila slávnosť udeľovania Ceny Sebastian za roky 2016 – 2017.  
Na úvod prečítal predseda o. z. Ars ante portas a moderátor podujatia Ján Juráš pozdrav od člena poroty Ceny Sebastian a nositeľa mimoriadnej Ceny Sebastian profesora Jána Valacha.
Tu je text pozdravu v rukopise Jána Valacha
 Pozdrav od Jána Valacha

Laureátmi Ceny Sebastian za rok 2016 a 2017 sa stali

Mgr. art. Martin Bako, organový virtuóz a improvizátor, organologický expert, aktívny spolutvorca hudobnej kultúry a rozvoja píšťalového organa na Slovensku.
Laudatio na Martina Baka predniesol člen poroty Ceny Sebastian, organista, dirigent Mgr. Ján Schultz, ktorý mu aj odovzdal plaketu Ceny Sebastian.

Laudatio ad Martin Bako

Mgr. Mag. art. Mária Magyarová Plšeková, PhD., organová virtuózka, pedagogička, zakladateľka a dramaturgička medzinárodného organového festivalu Ars Organi Nitra.
Laudatio na Máriu Magyarovú Plšekovú predniesol Hofrat DDr. Wolf Peschl, viceprezident Rakúskej Hudobnej rady, predseda Mediálnej odporúčacej komisie Spolkového ministerstva vzdelávania, vedy a umenia, docent Pedagogického inštitútu Mesta Viedeň, emeritný prezident Európskej spoločnosti pre hudobnú výchovu.

Laudatio ad Mária Magyarová Plšeková

doc. Mgr. art. Anna Predmerská-Zúriková, organová virtuózka, pedagogička, autorka vedeckých štúdií o diele Johanna Sebastiana Bacha.
Laudatio organistu a pedagóga Mgr. art. Mareka Vrábela, ktorý sa nemohol slávnosti zúčastniť, prečítal Alfréd Swan. Plaketu laureátke odovzdal autor loga a plakety akademický maliar Miroslav Cipár.

Laudatio ad Anna Predmerská Zúriková

doc. Mgr. art. Imrich Szabó, ArtD., organový virtuóz, pedagóg, znalec v oblasti organológie
Laudatio muzikologičky PhDr. Etely Čárskej, ktorá sa nemohla slávnosti zúčastniť, prečítal Ján Juráš.

Laudatio ad Imrich Szabó
Ani majster Szabó nebol prítomný, práve predsedal porote v súťaži študentov konzervatórií v hre na organe v Košiciach. Tu je jeho pozdrav: Niet pochýb o tom, že tvorba Johanna Sebastiana Bacha patrí medzi základné piliere hudobnej kultúry. Jeho diela, ktoré sa stali dôležitou inšpiráciou pre ďalšie generácie, sú stelesnením súladu myšlienkovej originality, technického majstrovstva a estetickej krásy. Bachova hudba je výnimočným príkladom ľudskej dokonalosti, ktorá pramení z viery v Boha. Cítim sa poctený a ďakujem za udelenie tohto ocenenia. S pozdravom Imrich Szabó

Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie knihy doc. Mgr. art. Karola Medňanského, PhD. Viola da gamba v Brandenburskom koncerte č. 6 BWV 1051 J. S. Bacha.
Čo píše o jeho diele recenzentka: Najnovšia pub­likácia Karola Medňanského, muzikológa a hudobné­ho pedagóga pôsobiaceho na Filozofickej fakulte Prešov­skej univerzity, znalca baroko­vej hudby, ako aj zanieteného propagátora historicky pou­čenej interpre­tácie hudby, je ďalším z radu jeho monogra­fických diel zameraných na problematiku interpretácie hudby určenej pre violu da gamba. V predkladanej monografii autor spája svoj dlhodobý záujem o bachovský výskum so zanietením pre tento ušľachtilý nástroj (ako sólista i dlhoročný vedúci súboru Musica Historica v Prešove). Viola da gamba, ktorá sa z hľadiska témbru a polohy najviac podobá ľudskému hlasu, predstavovala v hu­dobnom baroku jeden z najobľúbenejších nástrojov na sólovú a komornú interpretáciu inštrumentálnej (a ako sprievodný nástroj aj vokálnej) hudby. (Slávka Kopčáková)

Pamiatku člena poroty, držiteľa mimoriadne Ceny Sebastian im memoriam, literárneho kritika, spisovateľa, organistu a kantora, obdivovateľa života a diela Johanna Sebastian Bacha Ivana Kadlečíka, pri príležitosti jeho nedožitých 80. narodenín (* 8. apríl 1938) sme si uctili pozorným vypočutím úryvkov jeho „bachovských“ textov v pôsobivom podaní Alfréda Swana.
Ivan Kadlečík o Bachovi

Hudobný program slávnosti z diel Johanna Sebastiana Bacha:

1. Prelúdium a fúga C Dur, BWV 545
2. Partite diverse sopra: O Gott du frommer Gott, BWV 767
Martin Bako – organ

3. Partita e mol Nr. 6, BWV 830 – Allemande
4. Allein Gott in der Höh´ sei Ehr´, BWV 717
5. Prelúdium a fúga c mol, BWV 546
Mária Magyarová-Plšeková – organ

O Cene Sebastian:

Motto

Ivan Kadlečík: Sebastianovi
Navatril si ohník
v húšťavke priezračný
svieži a mierny
presne ako voda
Načrel si vodu
v húšťavke priezračnú
čistú i ostrú
presne ako oheň

Cenu Sebastian udeľuje občianske združenie Ars ante portas za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov
Cenu Sebastian môže získať občan alebo organizácia, žijúca, resp. registrovaná v Slovenskej republike bez ohľadu na vek, či dĺžku pôsobenia.

Cena: Plaketa s portrétom Johanna Sebastiana Bacha, diplom na meno laureáta
Autor: Akademický maliar Miroslav Cipár

Laureáti Ceny Sebastian za roky 2005 – 2007
RNDr. Miro Bázlik
Mgr. art. Karol Medňanský, PhD.
Doc. Ján Slávik, ArtD.
Mgr. art. Stanislav Šurin
Čestné uznania Ceny Sebastian: David di Fiore, Bohdan Krampl

Laureáti Ceny Sebastian za roky 2008 – 2009
prof. MUDr. Ferdinand Klinda
prof. Ivan Sokol in memoriam
Mgr. art. Miloš Valent
Čestné uznanie Ceny Sebastian: Mgr. Martin Vargovčák

Laureáti Ceny Sebastian za roky 2010 – 2011
Mgr. art. Ewald Danel, ArtD. 
prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD., 
Dr. Ernest Zavarský in memoriam

Laureáti Ceny Sebastian za roky 2012 – 2013
Doc. PhDr. Ladislav Mokrý, CSc. in memoriam
Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.
Mgr. art. Jozef Lupták, ArtD. 

Mimoriadna Cena Sebastian: Jela Krčméry-Vrtelová, pri príležitosti významného životného jubilea

Laureáti Ceny Sebastian za roky 2014 – 2015
Mag. art. Monika Melcová
Mgr. art. Marta Gáborová
Peter Franko, DiS. art.

Mimoriadne Ceny Sebastian: 
Prof. Ján Valach
Ivan Kadlečík in memoriam 

Foto: Michal Gschwandtner

Fotogaléria


Neprehliadnite

Ján Zambor
Kriváň

Pazúrik praobyvateľa týchto končín
v občasnej blýskavici,
zobák dravého vtáka s obrovskými krídlami,
pradávne božstvo,
žrec,

ctihodný muž vo vznešenom rúchu,
sloviensky vládca,
apoštol,

Ľudovít Štúr,
Janko Kráľ,
Samo Bohdan Hroboň...

Keď idem autom okolo, znezrady
sa celkom blízko v ohromujúcej
ozrutnosti vynorí
a nalieha. Čo odo mňa chceš?
O chvíľu znova. A urputnejšie. Nedá
mi pokoj ako v noci v okne spln.
Temne mlčiaci
na mňa tlačí
aj v tieni oblaku,
nástojčivý, neodbytný. Necúvne
ani o krok.
                 Zastanem
a pozerám mu priamo do tváre.
Čo sa deje?
                     V každom príapde
je so mnou nespokojný.
Jedno je jasné: musím hľadať spôsob,
ako ho uzmieriť.

Júl 2012

 

Video reportáže

Fotogaléria

Newsletter

Vždy čerstvé informácie