Pozvánky

Vianočný spev pre život 2018 16.12.2018
Bratislava

Vianočný spev pre život, koncert Veľkého zboru donských kozákov pre Nadáciu Výskum rakoviny bude mať svoje desiate pokračovanie vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave, a to v nedeľu 16. decembra 2018 o 16. hodine.

viac »

Užitočné linky

Na svätého Mikuláša... 2015


Kde: Bratislava
Kedy: 04.12.2015

Tradičný benefičný program Na svätého Mikuláša...  pre Nadáciu Výskum rakoviny v rámci podujatia Vianoce v Bratislave sa uskutočnil v piatok, 4. decembra 2015 na Hlavnom námestí v Bratislave.

Organizátori: Nadácia Výskum rakoviny, Ars ante portas, o. z. Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko,

Motto podujatia:
„A od toho času pobožný obyčej v naší vlasti i jinde vzešel, že rodičové v tu noc, kteráž predchází svatek S[vatého] Mikuláše, pekné dary dítkam svým, buď do postele, a neb nekde jinde kladli, kteréž oni když našli, ríkavali, že jim to S[vatý] Mikuláš položil, jích napomínajíce, aby ho v pobožnosti a milosrdenství následovali.“ (
Ján Milochovský, brezniansky kňaz v knihe Ornamentum magistratus politici - Ozdoba vrchnosti svetské... V Draždanech u Kryštofa Baumanna 1678, str. 125)

Veľmi príjemné počasie, skvelá atmosféra na pódiu aj v hľadisku, vynikajúci účinkujúci tvorili výbornú kulisu tradičnému benefičnému podujatiu Nadácie Výskum rakoviny Na svätého Mikuláša.

Prítomných privítala prezidentka Nadácie Výskum rakoviny RNDr. Margita Klobušická, CSc. popriala im príjemné chvíle počas programu a vyzvala na štedrosť pri zbierke pre malých pacientov na detskej onkológii.

Špeciálna pedagogička na detskej onkologickej klinike Mgr. Magda Bederková spomenula aktuálny prípad malej Sofie, ktorej nepriaznivé zdravotné výsledky neumožnili návrat domov v predvianočnom období. Napokon sa upokojila s konštatovaním, že aspoň bude môcť na klinike s pani učiteľkou tvoriť a vyrábať malé umelecké dielka. A práve táto mikulášska zbierka je už tradične určená na zakúpenia materiálov pre arteterapiu, čiže liečbu umením. Malou odmenou darcom boli práve výrobky malých pacientov v podobe anjelov a Mikulášov na lekárskych paličkách.

Nasledovala milá udalosť prijatia vzácnych podporovateľov Nadácie Výskum rakoviny do Kruhu priateľov nadácie. Stali sa nimi šéfredaktorka PhDr. Henrieta Hrubá a celá redakcia informačného časopisu in.ba a riaditeľ Ing. Vladimír Grežo a celý kolektív Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Prezidentka nadácie Margita Klobušická sa im srdečne poďakovala za doterajšiu podporu a odovzdala im diplomy. Obidvaja noví členovia Kruhu priateľov sa tiež poďakovali za prijatie a vyslovili nádej na ďalšiu dobrú spoluprácu.

A rozozvučal sa hudobný program. Po úvodnom slove majiteľky hlasového štúdia La musica Janky Škultéty sa na pódiu vystriedali jej desiati talentovaní žiaci Laura a Riško Filkovci, Linda Hattárová, Zuzka Budzáková, Veronika Gollvitzerová, Lucia Sobčáková, Kristína Debnárová, Simona Rusňáková, Nikola Detáriová, Romana Kolkusová. Zazneli známe skladby Každý deň budú vraj Vianoce, Vianočná nálada, All I Want For Christmas Is You, Ave Maria a ďalšie, pričom ich program vrcholil nádhernou vianočnou skladbou O Holly Night.

A pri záverečnej slávnej piesni Halleluja vstúpil na pódium skutočný  svätý Mikuláš s anjelmi a čertíkmi. Rozdávali deťom ovocie a sladkosti a viaceré z nich sa poďakovali Mikulášovi pesničkou či básničkou.

Mimoriadny zážitok pripravili početnému publiku aj naša populárna speváčka Janka Kocianová so skvelým speváckym zborom The Gospel Family z Novej Dubnice s umeleckým vedúcim, dirigentom, klaviristom Jurajom Hortom. V skvostnom podaní zazneli viaceré známe piesne Adeste fideles, This Little Light od Mine, Oh Happy Day, anglicko-slovenská vertia Cohenovej skladby Halleluja, Zahoď starosti,... Bola to výborná pozvánka na veľký Vianočný koncert vo Veľkom evanjelickom kostole  v piatok 11. decembra 2015 o 19.00 hod.

Plný krásnych melódií v podaní slovenského Bocelliho, decentného uchechtávania sa z vlastného hendikepu i pôsobivých adventných a vianočných myšlienok bol záverečný blok programu dvoch vždy optimisticky naladených nevidiacich manželov Maroša a Saše Bangovcov. Spoločným spevom piesne Tichá noc, svätá noc sa podujatie Na svätého Mikuláša skončilo.

Program uvádzal Ján Juráš.

Foto: Veronika Zahradníková

Fotogaléria


Neprehliadnite

Ján Zambor
Kriváň

Pazúrik praobyvateľa týchto končín
v občasnej blýskavici,
zobák dravého vtáka s obrovskými krídlami,
pradávne božstvo,
žrec,

ctihodný muž vo vznešenom rúchu,
sloviensky vládca,
apoštol,

Ľudovít Štúr,
Janko Kráľ,
Samo Bohdan Hroboň...

Keď idem autom okolo, znezrady
sa celkom blízko v ohromujúcej
ozrutnosti vynorí
a nalieha. Čo odo mňa chceš?
O chvíľu znova. A urputnejšie. Nedá
mi pokoj ako v noci v okne spln.
Temne mlčiaci
na mňa tlačí
aj v tieni oblaku,
nástojčivý, neodbytný. Necúvne
ani o krok.
                 Zastanem
a pozerám mu priamo do tváre.
Čo sa deje?
                     V každom príapde
je so mnou nespokojný.
Jedno je jasné: musím hľadať spôsob,
ako ho uzmieriť.

Júl 2012

 

Video reportáže

Fotogaléria

Newsletter

Vždy čerstvé informácie