Pozvánky

Sláva šľachetným – 100 rokov ČSR 12.10.2018
Bratislava

Občianske združenie Ars ante portas a Spolok Martina Rázusa pripomenú významné výročie vzniku Česko-Slovenskej republiky slávnostným koncertom pod názvom Sláva šľachetným v piatok 12. októbra 2018 o 18.00 hod. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici 1 v Bratislave.

viac »

Donskí kozáci – Chváľte meno Hospodinovo 22.09.2018
Modra

Sólisti Veľkého zboru donských kozákov opäť navštívia Slovensko. Tento raz vystúpia s programom Chváľte meno Hospodinovo v Modre v sobotu 22. septembra 2018 o 18.00 hod. v Nemeckom evanjelickom kostole. 

viac »

Užitočné linky

Pietny akt pri pamätníku Milana Rastislava Štefánika 2017


Kde: Bratislava
Kedy: 04.05.2017

Pršať prestalo jednu minútu pred pietnym aktom položenia vencov ku Pamätníku Milana Rastislava Štefánika v Štefánikovom nábreží v Bratislave.
Pred pamätníkom bola nastúpená čestná stráž ozbrojených síl, Vojenská hudba ozbrojených síl s dirigentom Borisom Hokinom a dvojice vojakov s vencami a kyticami, za ktorými čakali delegácie na akt položenia vencov ku pamätníku pri príležitosti 98. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. Za sprievodu slávnostného chorálu tento dôstojný akt prebehol.
Potom moderátor Ján Juráš privítal všetkých účastníkov a menovite oficiálnych hostí.
Boli to:      
pán Róbert ONDREJCSÁK, štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky
J. E. Christophe LÉONZI, veľvyslanec Francúzskej republiky v SR
zástupca veľvyslanectva Talianskej republiky v SR
pán Jevgenij KARPUCHOV, starší asistent pridelenca obrany Ruskej federácie
pán Pavel MACKO, zástupca náčleníka Generálneho štábu armády Ozbrojených síl  SR
pán Ondřej POMETLO, zástupca veľvyslanectva Českej republiky v SR
pani Iveta PLŠEKOVÁ, námestníčka primátora hl. Mesta SR Bratislavy
pán Radoslav ŠTEVČÍK, starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
zástupca mestskej časti Bratislava-Ružinov
pán Marian BODOLLÓ, generálny duchovný Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR  

Úvodné slovo predniesol  predseda správnej rady Nadácie M. R. Štefánika Dušan BAKOŠ.

Ďalší rečníci:
pán Róbert ONDREJCSÁK, štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky
veľvyslanec Francúzskej republiky v SR J. E. Christophe LÉONZI
starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Radoslav ŠTEVČÍK
Deti z Evanjelickej materskej školy Filipa Melanchtona, Bratislava-Petržalka Michal NAGY, Lea Šestáková a Ema SREBALOVÁ predniesli báseň žiaka Základnej školy z Košarísk Mateja Šlahora.
Záverečný príhovor mal generálny duchovný Ozbrojených síl SR a Ozbrojených zborov SR Marian BODOLLÓ. Text príhovoru Mariana Bodolló

Záverečné slovo moderátora:
Dámy a páni, ďakujem Vám všetkým za účasť na pietnom akte. Končí sa hymnickou piesňou, ktorej textom Karol Kuzmány vzdal prorocky poctu aj Milanovi Rastislavovi Štefánikovi: on posvätil život za práva ľudstva, vlasť zaclonil pred ohnivým drakom, dar ho nezviedol, hrozba nesklonila,... nech mu naša pieseň slávou zazvoní!

 

 

Fotogaléria


Neprehliadnite

Ján Zambor
Kriváň

Pazúrik praobyvateľa týchto končín
v občasnej blýskavici,
zobák dravého vtáka s obrovskými krídlami,
pradávne božstvo,
žrec,

ctihodný muž vo vznešenom rúchu,
sloviensky vládca,
apoštol,

Ľudovít Štúr,
Janko Kráľ,
Samo Bohdan Hroboň...

Keď idem autom okolo, znezrady
sa celkom blízko v ohromujúcej
ozrutnosti vynorí
a nalieha. Čo odo mňa chceš?
O chvíľu znova. A urputnejšie. Nedá
mi pokoj ako v noci v okne spln.
Temne mlčiaci
na mňa tlačí
aj v tieni oblaku,
nástojčivý, neodbytný. Necúvne
ani o krok.
                 Zastanem
a pozerám mu priamo do tváre.
Čo sa deje?
                     V každom príapde
je so mnou nespokojný.
Jedno je jasné: musím hľadať spôsob,
ako ho uzmieriť.

Júl 2012

 

Video reportáže

Fotogaléria

Newsletter

Vždy čerstvé informácie