Pozvánky

Letné symfonické koncerty 21.05.2019 do 02.08.2019
Bratislava

Skvelá spolupráca občianskeho združenia Ars ante portas s agentúrou The Prague Concert Co. bude pokračovať aj v roku 2019. Pozrite si zoznam letných koncertov.

viac »

Krajina krásy 28.01.2019 do 30.04.2019
Liptovský Mikuláš

Putovná výstava Krajina krásy vychádza zo školského projektu, ktorý spája deti a mládež na celom svete. Projekt Ornamentálna mapa Slovenska je súčasťou medzinárodného integračného projektu Ornamentálna mapa sveta (Ornamental Map of the World), ktorý je zameraný na spoznávanie tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva. V pondelok 28. 1. 2019 na vernisáží výstavy uvidíte tradičné ornamenty, ako ich stvárnili deti z celého Slovenska spoločne s nádhernými krojmi, ktoré na túto príležitosť zapožičalo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši. Srdečne pozývame! 

viac »

Očami srdca – charitatívny koncert 08.03.2019
Bratislava

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR organizuje cyklus koncertov v prospech charitatívnych projektov v krajinách postihnutých vojnovým konfliktom v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave pod názvom očami srdca. Na koncertoch vystúpi bieloruská klavírna virtuózka Natalia  Sklarenko. Prvý koncert bude v piatok 8. marca 2019 o 18.00 hod.

 

viac »

Užitočné linky

Pocta Štefánikovi 2018


Kde: Bratislava
Kedy: 04.05.2018

Nadácia Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s Ministerstvom obrany SR zorganizovala v piatok 4. mája 2018 o 19.00 hodine pietny akt položenie vencov k Pamätníku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave pri príležitosti 99. výročia jeho tragickej smrti. Pietneho aktu sa zúčastnili štátni predstavitelia Slovenskej republiky, zástupcovia miestnej samosprávy, diplomatického zboru a ďalšie osobnosti. Túto slávnosť  ustanovila Nadácia Milana Rastislava Štefánika ako tradíciu každoročného položenia vencov ku pamätníku slovenského politika, astronóma, francúzskeho generála, spoluzakladateľa slobodnej Česko-Slovenskej republiky v deň jeho smrti.

Po položení vencov k Pamätníku a štátnych hymnách Slovenskej republiky a Českej republiky v podaní posádkovej hudby  moderátor Ján Juráš privítal širokú verejnosť aj  oficiálnych hostí, medzi ktorými boli:
PhDr. Robert Ondrejcsák, štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky
J. E. Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzskej republiky v SR
J. E. Momčilo Babič, veľvyslanec Srbskej republiky v SR
JUDr. Pavel Sladký, chargé d'Affaires a.i. veľvyslanectva Českej republiky v SR
pán Liam Washley, charge d´Affaires, a.i. veľvyslanectva USA v SR
genmjr. Miroslav Kocián, zástupca náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR
kpt. ThDr. Dávid Vargaeštok, dekan – riaditeľ kancelárie Ústredia EPS v OS SR a OZ SR
Mgr. Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Ing. Ignác Olexík, prednosta Miestneho úradu Bratislava-Ružinov
Mgr. Anna Abramovičová, starostka obce Košariská

K prítomným sa prihovorili:
prof. Dušan Bakoš, predseda správnej rady Nadácie Milana Rastislava Štefánika
PhDr. Robert Ondrejcsák, štátny tajomníka Ministerstva obrany SR
J. E. Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzskej republiky v SR
Mgr. Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
kpt. ThDr. Dávid Vargaeštok, riaditeľ kancelárie Ústredia EPS v OS SR a OZ SR

Pietny akt ukončila hymnická pieseň Kto za pravdu horí.

Martin Rázus
Smútočný odkaz do Paríža
(Venované pamiatke Štefánikovej)

... Už doletel! ach doma je už, doma, 
v tej drahej zemi... 
s jej otázkou sa hĺbil v blankyt nemý, 
až bôľ to veľké srdce vyhlodal, 
keď zval ho Čas – on všetko – všetko dal
za spln sna – dal ta hrsťma obidvoma
a z lásky, čo i hviezdy stemnila –
pre voľnosť vlasti... 

Dnes je doma, doma, 
veď doletel, kam duša túžila, 
však – ach! nie v náruč matky ani rodu, 
lež v stĺpe dymu Smrti v ramená, 
by sotva prišiel – mal sa ku odchodu... 

Nám ostala len tá hruď studená –
a mramor čela, zhaslé zraky
(najkrajších citov vyschlé pramene), 
nad nimi srdce žiaľom kamenie
a pohľad vzpurno blysne nad oblaky, 
skiaď šeptom vánku v otuplý sluch zoznie, 
že krásne žil a skonal grandiózne... 

A dunie hlahol zvonov od Dunaja, 
v kvíľ steká záchvev tisíc úderov, 
kým vijú vence dcéry slobodného kraja, 
obloha svieti smútku nádherou
a Kriváň trúchlo staré temä vzpína
a prajnej Seine volá Vltava, 
že plače národ – jak sa plakáva
nad rakvou – syna – najväčšieho syna,
čo zažal dušou zore nad horami
a doletel... 

Ó, plačte, plačte s nami!!!

Foto: Veronika Zahradníková

Fotogaléria


Neprehliadnite

Ján Zambor
Kriváň

Pazúrik praobyvateľa týchto končín
v občasnej blýskavici,
zobák dravého vtáka s obrovskými krídlami,
pradávne božstvo,
žrec,

ctihodný muž vo vznešenom rúchu,
sloviensky vládca,
apoštol,

Ľudovít Štúr,
Janko Kráľ,
Samo Bohdan Hroboň...

Keď idem autom okolo, znezrady
sa celkom blízko v ohromujúcej
ozrutnosti vynorí
a nalieha. Čo odo mňa chceš?
O chvíľu znova. A urputnejšie. Nedá
mi pokoj ako v noci v okne spln.
Temne mlčiaci
na mňa tlačí
aj v tieni oblaku,
nástojčivý, neodbytný. Necúvne
ani o krok.
                 Zastanem
a pozerám mu priamo do tváre.
Čo sa deje?
                     V každom príapde
je so mnou nespokojný.
Jedno je jasné: musím hľadať spôsob,
ako ho uzmieriť.

Júl 2012

 

Video reportáže

Fotogaléria

Newsletter

Vždy čerstvé informácie