Pozvánky

Vianočný spev pre život 2018 16.12.2018
Bratislava

Vianočný spev pre život, koncert Veľkého zboru donských kozákov pre Nadáciu Výskum rakoviny bude mať svoje desiate pokračovanie vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave, a to v nedeľu 16. decembra 2018 o 16. hodine.

viac »

Užitočné linky

Prezentácia protivojnových kníh v Martine


Kde: Martin
Kedy: 14.02.2016

Akže vám hovoria, hej, bude vojna,
vedzte národy, národe môj drahý, – že to nie je vôľa Božia

V Biblickej škole v Martine sa 14. 2. 2016 na prvú pôstnu nedeľu uskutočnila duchovná akadémia, ktorú pripravil Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine v spolupráci so Spolkom Martina Rázusa, Evanjelickou spojenou školou v Martine a Združením evanjelickej inteligencie TUS a LOS. Cieľom podujatia bolo v ovzduší, v ktorom jasne cítiť „tretiu svetovú vojnu“, predstaviť protivojnové literárne diela slovenských spisovateľov, ktoré vychádzali 
v slovenských novinách a časopisoch počas prvej svetovej vojny, a to tak zásluhou odvážnych tvorcov, ako aj statočných vydavateľov. Rázusa a Timravu akadémia sprítomnila so zámerom mobilizovať aj protivojnové postoje a hlasy našich dní, povzbudiť dnešné protivojnové konanie.
Medzi slovenskými spisovateľmi v tomto ohľade jasne vynikal nebojácny Martin Rázus – spolu 
s ním i Timrava. Obaja napriek cenzúre a hroziacim sankciám neodkladali svoje protestné texty do „literárnych priečinkov“, nečakali s ich publikovaním na príhodnejší povojnový čas, ale vystupovali na protivojnové hradby a privolávali vojne svoje jasné Nie! Žalovali vojnu pred dejinami z brutality a bezohľadného vraždenia, ničenia Hospodinom stvoreného života. Naveky budú o tom proti surovej vojne, v ktorej Slováci položili 70. 000 životov, svedčiť Rázusove knihy To je vojna! i Timravine Tri vojnové novely, ktoré vydal a distribuuje Spolok Martina Rázusa 
v Liptovskom Mikuláši.
Martin Rázus za zvlášť nebezpečné vo svojich básňach označoval zlyhanie kresťanstva, ktoré do vojnových krážov vstupovalo so žiadosťami – modlitbami, piesňami a kázňami – o žehnanie vlastného víťazstva a o krutú porážku, smrť a pád svojich protivníkov. Na kazateľniach proti sebe stáli Rázusovi trúfalí „Dvaja kňazi“ s vojnovými kázňami namierenými proti svojím blížnym. Básnik, kňaz a politik Martin Rázus tento „vojnový heroizmus“ vo svojich básňach rázne odmietol: Vojna, lepšie rečeno životný názor zakladajúci sa na bezohľadnom egoizme, ak chce mať Boha, musí mať iného, ako je kresťanský; ak chce mať náboženstvo, to nemôže byť kresťanské; ak chce mať cirkev, tá nemôže byť kresťanská, lebo filozofia heroického egoizmu a náboženstvo sú výtvorom protimluvného, navzájom sa potierajúceho ducha...
Rázusove básne Návšteva, Matka a Apokalypsa patria k najlepším a najkrajším výtvorom slovenského básnictva, ktoré sa zrodilo v šľachetnej slovenskej básnickej duši. Vyvrelo z hlbín čistého kresťanstva.
Protivojnová akadémia v Martine prehovorila do sŕdc účastníkov práve týmto Rázusovým nadčasovým hlasom. Oslovuje ním aj všetkých, ktorí na akadémii nemohli byť prítomní. Zvestujte, priatelia, Rázusovo neutíchajúce posolstvo...
Martinskú protivojnovú akadémiu duchovným slovom uviedol domáci zborový farár Milan Kubík, pozdravili ju hostia z Liptovského Mikuláša, ev. a. v. farár Vladimír Ferenčík a podpredsedníčka Spolu Martina Rázusa, Daniela Fiačanová, básne Martina Rázusa recitovali Zuzana Bukovská, Karol Figura, Ján Kričko, Dr. Jozef Beňovský, Sára Novotná a Monika Záborská,ktorá pripravila a nacvičila i protivojnovú scénku z Timravinej novely Hrdinovia. Predstavili ju študentky martinskej Evanjelickej spojenej školy, Simona Valkovská, Adriana Malíková a Alžbeta Jurečeková. Rázusove piesne zaspievali Daniela Borcovanová (sólo), Milan Kubík, Daniela Borcovanová, Anička Borcovanová a Dušan Borcovan (štvorhlas). Na klavíri a flaute sprevádzali Slávka Danielová Mojmír Ďurík. Esteticky, technicky a dokumentograficky spolupracoval Juraj Borcovan.  Umeleckú pozvánku pripravil majster Peter Ďurík. Modlitbu dieťaťa sa modlil sa osemročný Jakub Záborský.

Martin Rázus: Modlitba dieťaťa

Milý Otče z neba! prosím ponížene,
pozri – mama zasa obrátená k stene
plače! Ja viem prečo – vieš to aj Ty iste,
že nám otec musel kamsi na bojište,
bez neho nám smutno – ani na pohrabe...
Preto prosím pekne ja, ja dieťa slabé,
vráť nám ho, vráť, aby mama nežialila!
Pohroz! predsa veľká – veľká Tvoja sila,
mama vraví, keď chceš, skrotíš každú šiju,
a ver´ mrzko i len, keď sa chlapci bijú!
Povedz to tým veľkým, musí prestať zvada,
otca pustia domov – mama bude rada,
a ja ešte ako! dám mu i čo nemám,
veru si ho nikdy – nikdy nenahnevám.
Teba ale za to chváliť neprestanem –
sprav to, sprav! a daj nám dobrú nôcku...
Amen.

1915

Text:: Miloš Kovačka
Foto: Juraj Borcovan

Fotogaléria


Neprehliadnite

Ján Zambor
Kriváň

Pazúrik praobyvateľa týchto končín
v občasnej blýskavici,
zobák dravého vtáka s obrovskými krídlami,
pradávne božstvo,
žrec,

ctihodný muž vo vznešenom rúchu,
sloviensky vládca,
apoštol,

Ľudovít Štúr,
Janko Kráľ,
Samo Bohdan Hroboň...

Keď idem autom okolo, znezrady
sa celkom blízko v ohromujúcej
ozrutnosti vynorí
a nalieha. Čo odo mňa chceš?
O chvíľu znova. A urputnejšie. Nedá
mi pokoj ako v noci v okne spln.
Temne mlčiaci
na mňa tlačí
aj v tieni oblaku,
nástojčivý, neodbytný. Necúvne
ani o krok.
                 Zastanem
a pozerám mu priamo do tváre.
Čo sa deje?
                     V každom príapde
je so mnou nespokojný.
Jedno je jasné: musím hľadať spôsob,
ako ho uzmieriť.

Júl 2012

 

Video reportáže

Fotogaléria

Newsletter

Vždy čerstvé informácie