Pozvánky

Vianočný spev pre život 2018 16.12.2018
Bratislava

Vianočný spev pre život, koncert Veľkého zboru donských kozákov pre Nadáciu Výskum rakoviny bude mať svoje desiate pokračovanie vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave, a to v nedeľu 16. decembra 2018 o 16. hodine.

viac »

Užitočné linky

Príď, Duchu Svätý - tri koncerty


Kde: Liptovský Mikuláš, Bátovce, Bratislava
Kedy: 29.04.2012 do 01.05.2012

Štyridsať bratislavských umelcov – hráčov orchestra a spevákov – sa vydalo na rozhraní apríla a mája hudobným autobusom (ešte aj vodič bol riaditeľom základnej umeleckej školy) na malé turné po Slovensku s duchovnými impresiami slovenských skladateľov z prelomu tisícročí – Dušana Martinčeka (Passacaglia), Víťazoslava Kubičku (Hospodin je môj pastier), Juraja Hatríka (Deti píšu Bohu). Vyvrcholením všetkých koncertov bola kantáta Príď, Duchu Svätý Igora Bázlika so zhudobnenými textami Písma Svätého a veršami Milana Krausa, ktorá dala titul celej idei. V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši 29. apríla (kostol je v rekonštrukcii) a v kostoloch v Bátovciach 30. apríla a Bratislave-Petržalke 1. mája, tisícstopäťdesiat návštevníkov, z ktorých nemálo absolvovalo za podujatím dlhé kilometre (napríklad cirkevníci z Čiernej Lehoty do Liptovského Mikuláša), nadšene prijalo duchovné posolstvo hudobných diel, interpretovaných pre ich obsah zapálenými umelcami: hráčmi komorného orchestra Sinfonietta Bratislava, členkami Dievčenského zboru Slovenského rozhlasu, sopranistkou Miriam Garajovou, altistkou Angelikou Zajícovou, tenoristom Ivanom Ožvátom, basbarytonistom Martinom Mikušom, recitátormi Františkom Kovárom a Petrom Trníkom (v Petržalke) a dirigentom Adriánom Kokošom. Koncerty boli venované stému výročiu narodenia farára Jozefa Juráša, ktorý na miestach koncertov pôsobil. Pri tej príležitosti v areáli kostola v Bátovciach zasadili lipu a v petržalskom chráme odhalili predstavitelia Konfederácie politických väzňov Slovenska pamätnú tabuľu.

 

Príď, Duchu Svätý

DUCHOVNÉ IMPRESIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV Z PRELOMU TISÍCROČÍ

(Venované 100. výročiu narodenia Jozefa Juráša)

Motto koncertu:

Piesne treba, prúdu treba,...
Čo spláchne mrcín hromady,
Žúžaly, chrobač i hady:
že tvár zeme poškvrnená
nanovo sa zazelená...
Pieseň treba, blesku treba...
čo prenikne v špik i kosti...
Novej piesni zavznieť treba,
čo zhrmí, jak na počiatku
slovo „Staň sa!“ z Tvorca hrudi,
i vyvolá z živlov zmätku
nové svety, nových ľudí!

Ján Botto

 

Program:

1. Dušan Martinček (1936 – 2006): Passacaglia (Malá suita pre sláčikový orchester ), 1967 
2. Víťazoslav Kubička (1953): Hospodin je môj pastier, kantáta pre soprán a orchester, (text Peter Varga) 2011
3. Juraj Hatrík (1941): Deti píšu Bohu, na autentické detské texty (výber), 2006
4. Igor Bázlik: Príď Duchu Svätý, kantáta pre sóla, detský zbor a komorný orchester (scenár Ján Juráš na texty: Biblia, Credo, Milan Kraus, Martin Luther), 1996  

Účinkovali:

Komorný orchester Sinfonietta Bratislava 1 – 4
Dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu  3, 4
Miriam Garajová – soprán 2, 4
Angelika Zajícová-Jelšová – alt  4
Ivan Ožvát – tenor 4
Martin Mikuš – basbarytón 4
František Kovár – recitátor 4
Peter Trník – recitátor v Bratislave
Adrián Kokoš – dirigent 1 – 4

Termíny a miesta koncertov:

Nedeľa 29. apríl 2012, 17.00 hod.
Dom kultúry Liptovský Mikuláš

Pondelok 30. apríl 2012, 17.00 hod.
Evanjelický kostol Bátovce
Po koncerte zasadili v areáli chrámu lipu na znak silných koreňov viery, ktoré v bátovskom evanjelickom spoločenstve zapustil Jozef Juráš.

Utorok 1. máj 2012, 17.00 hod.
Evanjelický kostol sv. Trojice Bratislava-Petržalka, Strečnianska ulica
Predstavitelia Konfederácie politických väzňov Slovenska odhalili Jozefovi Jurášovi v kostole pamätnú tabuľu.

O skladateľoch

O účinkujúcich

 

 

Fotografie: Veronika Zahradníková

Fotogaléria


Neprehliadnite

Ján Zambor
Kriváň

Pazúrik praobyvateľa týchto končín
v občasnej blýskavici,
zobák dravého vtáka s obrovskými krídlami,
pradávne božstvo,
žrec,

ctihodný muž vo vznešenom rúchu,
sloviensky vládca,
apoštol,

Ľudovít Štúr,
Janko Kráľ,
Samo Bohdan Hroboň...

Keď idem autom okolo, znezrady
sa celkom blízko v ohromujúcej
ozrutnosti vynorí
a nalieha. Čo odo mňa chceš?
O chvíľu znova. A urputnejšie. Nedá
mi pokoj ako v noci v okne spln.
Temne mlčiaci
na mňa tlačí
aj v tieni oblaku,
nástojčivý, neodbytný. Necúvne
ani o krok.
                 Zastanem
a pozerám mu priamo do tváre.
Čo sa deje?
                     V každom príapde
je so mnou nespokojný.
Jedno je jasné: musím hľadať spôsob,
ako ho uzmieriť.

Júl 2012

 

Video reportáže

Fotogaléria

Newsletter

Vždy čerstvé informácie