Pozvánky

Vianočný spev pre život 2018 16.12.2018
Bratislava

Vianočný spev pre život, koncert Veľkého zboru donských kozákov pre Nadáciu Výskum rakoviny bude mať svoje desiate pokračovanie vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave, a to v nedeľu 16. decembra 2018 o 16. hodine.

viac »

Užitočné linky

Slávnostný koncert k 20. výročiu Evanjelickej diakonie


Kde:
Kedy: 28.10.2011

Slávnostný koncert k 20. výročiu Evanjelickej diakonie

Piatok, 28. októbra 2011, 18.00 hod.

Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica Bratislava

Program:

1. Georg Friedrich Händel: Predohra k oratóriu Mesiáš 
2. Johann Sebastian Bach: Quia respexit (ária z Magnificat BWV 243)
3. Johann Sebastian Bach: Air z Orchestrálnej situy č. 3 D dur, BWV 1068
4. Georg Friedrich Händel: Rejoice Greatly, o Daughter of Zion (z oratória Mesiáš)
5. Johann Sebastian Bach: Koncert d mol pre 2 huslí, sláčikový orchester a basso continuo BWV 1043
Largo ma non tanto -  Allegro 
6. Igor Garvanský: Chorálová predohra op. 2 pre husle a sláčikový orchester
7. Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum
8. Wolfgang Amadeus Mozart: Hallelujah z Exultate, jubilate (moteto pre soprán a orchester K 165

Účinkovali:

Adriana Kučerová – soprán 2, 4, 7, 8
Kresťanský komorný orchester ZOE, dirigent Ewald Danel (1 - 8)
Ewald Danel, Pavel Bogacz - husle (5)

Koncert organizačne zabezpečilo občianske združenie Ars ante portas.

V rámci programu ocenila Evanjelická diakonia spolupracovníkov, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o jej rozvoj.
Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, za Evanjelickú diakoniu zástupca riaditeľa Ján Gasper a Szilvia Buzalová odovzdali pamätné odznaky, diplomy a ruže Jane Tomašovičovej, Rudolfovi Gabryšovi, Imrichovi Lukáčovi a Jánovi Hubovi.

 

Evanjelická diakonia

       Diakonia patrí neodmysliteľne ku kresťanstvu. Práve ona je znakom praktického prejavu kresťanstva. Tento čin viery a pomoci blížnemu má svoje korene aj u nás. Keď hovoríme o začiatkoch diakonie na Slovensku máme na mysli diakoniu nemeckého evanjelického zboru v Bratislave, diakoniu sestier Royových na Starej Turej,  ako  aj evanjelický spolok Dobrodej v Liptovskom Mikuláši. Jednotlivé diakonické diela boli postupne spojené a zastrešené Spolkom slovenskej evanjelickej diakonie. Spolok vykonával svoju činnosť až dovtedy, pokiaľ po nástupe komunizmu štát neprevzal celú sociálnu starostlivosť (zdravotnícke, sociálne zariadenia i personál) na seba a tak v r. 1956 bola Evanjelická diakonia rozpustená.

       Po zmene pomerov v r. 1989 sa Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku rozhodla činnosť diakonie obnoviť a to na úrovni zborovej, ako aj zriadiť špecializovanú organizáciu, ktorá bude budovať sieť stredísk a rozvíjať rôzne formy sociálnych služieb núdznym, ako aj  projekty a programy na pomoc v našej krajine i v zahraničí. Tak v novembri 1991 vznikla Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku (ďalej ED ECAV).

       Počas 20 ročnej existencie ED ECAV buduje sieť vlastných zariadení, v ktorých poskytuje sociálne služby pobytovou a ambulantnou formou, poskytuje poradenstvo, vzdeláva svojich zamestnancov a dobrovoľníkov v oblasti diakonie a vydáva publikácie a vlastný časopis, slúžiace k prezentácii diakonických aktivít. Pracuje na rôznych projektoch a programoch zameraných na prácu s mládežou, na humanitnú a rozvojovú pomoc a klinickú pastorálnu starostlivosť. Pri svojej činnosti spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávou, národnými a nadnárodnými diakonickými, sociálnymi a humanitárnymi organizáciami. Spolupracuje a rozvíja programy, zamerané na pomoc formou bilaterálnej a regionálnej diakonickej spolupráce.

        Dvadsať rokov práce ED ECAV je výsledkom všetkých, ktorí jej preukázali svoju dôveru, podporu a solidaritu. Ďakujeme Vám!

(Kontakt: Janka Gasperová, Referát Public relations a Fundraising,  Tel. 0905/ 599 215, e-mail: media@diakonia.sk)

Fotogaléria


Neprehliadnite

Ján Zambor
Kriváň

Pazúrik praobyvateľa týchto končín
v občasnej blýskavici,
zobák dravého vtáka s obrovskými krídlami,
pradávne božstvo,
žrec,

ctihodný muž vo vznešenom rúchu,
sloviensky vládca,
apoštol,

Ľudovít Štúr,
Janko Kráľ,
Samo Bohdan Hroboň...

Keď idem autom okolo, znezrady
sa celkom blízko v ohromujúcej
ozrutnosti vynorí
a nalieha. Čo odo mňa chceš?
O chvíľu znova. A urputnejšie. Nedá
mi pokoj ako v noci v okne spln.
Temne mlčiaci
na mňa tlačí
aj v tieni oblaku,
nástojčivý, neodbytný. Necúvne
ani o krok.
                 Zastanem
a pozerám mu priamo do tváre.
Čo sa deje?
                     V každom príapde
je so mnou nespokojný.
Jedno je jasné: musím hľadať spôsob,
ako ho uzmieriť.

Júl 2012

 

Video reportáže

Fotogaléria

Newsletter

Vždy čerstvé informácie