Pozvánky

Vianočný spev pre život 2017 16.12.2017
Bratislava

V sobotu 16. decembra 2017 o 16.00 hod. sa v Slovenskom rozhlase uskutoční tradičný koncert pre Nadáciu Výskum Rakoviny s Veľkým zborom donských kozákov. Hosťami koncertu budú recitátor Juraj Sarvaš a Bratislavský detský zbor s dirigentom Robertom Tišťanom. 

viac »

Piesne na teraz – Hurban a Bratislava 25.11.2017
Bratislava

Záverečný koncert Roka J. M. Hurbana 2017 v podaní Danubius Octet Singers, Juraja Sarvaša, Márie Schlosserovej a Jaroslava Pehala, diriguje Daniel Simandl. Nový evanjelický kostol, Legionárska ulica, Bratislava. Vstup voľný - vstupné dobrovoľné.

viac »

Vyšívaná história ECAV 31.10.2017 do 31.12.2017
Bratislava

ECAV na Slovensku, Spoločenstvo evanjelických žien a Slovenské národné divadlo pozývajú na výstavu 16 obrazov vyšitých k 500. výročiu reformácie v novej budove SND, Pribinova 17, Bratislava, na 3. poschodí. Môžete si ju pozrieť od 31. 10. do 31. 12. 2017 vždy hodinu pred predstavením a počas každého predstavenia.

viac »

Užitočné linky

Slávnostný koncert k 20. výročiu Evanjelickej diakonie


Kde:
Kedy: 28.10.2011

Slávnostný koncert k 20. výročiu Evanjelickej diakonie

Piatok, 28. októbra 2011, 18.00 hod.

Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica Bratislava

Program:

1. Georg Friedrich Händel: Predohra k oratóriu Mesiáš 
2. Johann Sebastian Bach: Quia respexit (ária z Magnificat BWV 243)
3. Johann Sebastian Bach: Air z Orchestrálnej situy č. 3 D dur, BWV 1068
4. Georg Friedrich Händel: Rejoice Greatly, o Daughter of Zion (z oratória Mesiáš)
5. Johann Sebastian Bach: Koncert d mol pre 2 huslí, sláčikový orchester a basso continuo BWV 1043
Largo ma non tanto -  Allegro 
6. Igor Garvanský: Chorálová predohra op. 2 pre husle a sláčikový orchester
7. Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum
8. Wolfgang Amadeus Mozart: Hallelujah z Exultate, jubilate (moteto pre soprán a orchester K 165

Účinkovali:

Adriana Kučerová – soprán 2, 4, 7, 8
Kresťanský komorný orchester ZOE, dirigent Ewald Danel (1 - 8)
Ewald Danel, Pavel Bogacz - husle (5)

Koncert organizačne zabezpečilo občianske združenie Ars ante portas.

V rámci programu ocenila Evanjelická diakonia spolupracovníkov, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o jej rozvoj.
Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, za Evanjelickú diakoniu zástupca riaditeľa Ján Gasper a Szilvia Buzalová odovzdali pamätné odznaky, diplomy a ruže Jane Tomašovičovej, Rudolfovi Gabryšovi, Imrichovi Lukáčovi a Jánovi Hubovi.

 

Evanjelická diakonia

       Diakonia patrí neodmysliteľne ku kresťanstvu. Práve ona je znakom praktického prejavu kresťanstva. Tento čin viery a pomoci blížnemu má svoje korene aj u nás. Keď hovoríme o začiatkoch diakonie na Slovensku máme na mysli diakoniu nemeckého evanjelického zboru v Bratislave, diakoniu sestier Royových na Starej Turej,  ako  aj evanjelický spolok Dobrodej v Liptovskom Mikuláši. Jednotlivé diakonické diela boli postupne spojené a zastrešené Spolkom slovenskej evanjelickej diakonie. Spolok vykonával svoju činnosť až dovtedy, pokiaľ po nástupe komunizmu štát neprevzal celú sociálnu starostlivosť (zdravotnícke, sociálne zariadenia i personál) na seba a tak v r. 1956 bola Evanjelická diakonia rozpustená.

       Po zmene pomerov v r. 1989 sa Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku rozhodla činnosť diakonie obnoviť a to na úrovni zborovej, ako aj zriadiť špecializovanú organizáciu, ktorá bude budovať sieť stredísk a rozvíjať rôzne formy sociálnych služieb núdznym, ako aj  projekty a programy na pomoc v našej krajine i v zahraničí. Tak v novembri 1991 vznikla Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku (ďalej ED ECAV).

       Počas 20 ročnej existencie ED ECAV buduje sieť vlastných zariadení, v ktorých poskytuje sociálne služby pobytovou a ambulantnou formou, poskytuje poradenstvo, vzdeláva svojich zamestnancov a dobrovoľníkov v oblasti diakonie a vydáva publikácie a vlastný časopis, slúžiace k prezentácii diakonických aktivít. Pracuje na rôznych projektoch a programoch zameraných na prácu s mládežou, na humanitnú a rozvojovú pomoc a klinickú pastorálnu starostlivosť. Pri svojej činnosti spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávou, národnými a nadnárodnými diakonickými, sociálnymi a humanitárnymi organizáciami. Spolupracuje a rozvíja programy, zamerané na pomoc formou bilaterálnej a regionálnej diakonickej spolupráce.

        Dvadsať rokov práce ED ECAV je výsledkom všetkých, ktorí jej preukázali svoju dôveru, podporu a solidaritu. Ďakujeme Vám!

(Kontakt: Janka Gasperová, Referát Public relations a Fundraising,  Tel. 0905/ 599 215, e-mail: media@diakonia.sk)

Fotogaléria


Neprehliadnite

Ján Zambor
Kriváň

Pazúrik praobyvateľa týchto končín
v občasnej blýskavici,
zobák dravého vtáka s obrovskými krídlami,
pradávne božstvo,
žrec,

ctihodný muž vo vznešenom rúchu,
sloviensky vládca,
apoštol,

Ľudovít Štúr,
Janko Kráľ,
Samo Bohdan Hroboň...

Keď idem autom okolo, znezrady
sa celkom blízko v ohromujúcej
ozrutnosti vynorí
a nalieha. Čo odo mňa chceš?
O chvíľu znova. A urputnejšie. Nedá
mi pokoj ako v noci v okne spln.
Temne mlčiaci
na mňa tlačí
aj v tieni oblaku,
nástojčivý, neodbytný. Necúvne
ani o krok.
                 Zastanem
a pozerám mu priamo do tváre.
Čo sa deje?
                     V každom príapde
je so mnou nespokojný.
Jedno je jasné: musím hľadať spôsob,
ako ho uzmieriť.

Júl 2012

 

Video reportáže

Fotogaléria

Newsletter

Vždy čerstvé informácie